INFORMACJE DLA GOSPODARSTW

Serdecznie zapraszamy gospodarstwa pszczelarskie oraz wystawców do przesyłania karty zgłoszenia pisemnie, faxem lub za pomocą poczty elektronicznej do końca 31 lipca 2016 oraz wniesienie opłaty za uczestnictwo w imprezie do dnia 20 sierpnia 2016 r.


  • 30 czerwca 2016

    Serdecznie zapraszamy gospodarstwa pszczelarskie do przesyłania karty zgłoszenia pisemnie, faxem lub za pomocą poczty elektronicznej...

    więcej »

Projekt graficzny pcholewa.com, wykonanie Daniel Nowacki