Biesiada Miodowa w Kurowie


INFORMACJE DLA GOSPODARSTW

Serdecznie zapraszamy gospodarstwa pszczelarskie oraz wystawców do przesyłania karty zgłoszenia pisemnie, faxem lub za pomocą poczty elektronicznej do końca 31 lipca 2019 r. oraz wniesienie opłaty za uczestnictwo w imprezie do dnia 20 sierpnia 2019 r.


  • 25 czerwca 2021

    Serdecznie zapraszamy gospodarstwa pszczelarskie do przesyłania karty zgłoszenia pisemnie, faxem lub za pomocą poczty elektronicznej...

    więcej »