REGULAMIN BIESIADY XVII MIODOWEJ W KUROWIE

Wszystkie dodatkowe informacje uzyskać można w Narwiańskim Parku Narodowym w Kurowie pod numerem telefonu 85 718-14-17 lub 86 4764-812 oraz drogą elektroniczną kurowo@biesiadamiodowa.pl.

REGULAMIN KONKURSU NALEWEK NA MIODZIE
XVII Biesiady Miodowej w Kurowie

Według Małego Słownika Języka Polskiego, nalewka to „napój zwykle z owoców zalanych spirytusem”. Nalewki nie są napojami o wysokiej zawartości czystego spirytusu.

 1. Do konkursu należy zgłaszać przygotowane we własnym zakresie napoje alkoholowe. Naczynia powinny być opatrzone etykietą zawierającą nazwę trunku, przewidywaną zawartość czystego alkoholu, datę przygotowania nastawu. Na etykiecie napisany będzie numer konkursowy.
 2. Nalewki należy dostarczyć do dnia 28 sierpnia 2016 roku do godz. 13.00 do Stoiska Organizatorów
 3. Kryteriami oceny nalewek będą: klarowność, aromat i walory smakowe.
 4. Oceny dokonywać będzie komisja, w skład której wejdą:
  • przedstawiciel Organizatorów,
  • dwóch przedstawicieli wystawców miodów (nie zgłaszających nalewek do konkursu),
  • przedstawiciele gości Biesiady Miodowej w Kurowie.
 5. Ogłoszenie wyników odbędzie się 28 sierpnia 2016 roku ok. godz. 15.30

REGULAMIN KONKURSU NA MIÓD PUBLICZNOŚCI
XVII Biesiady Miodowej w Kurowie

 1. Pszczelarz typuje jeden miód konkursowy.
 2. Oznakowane kupony konkursowe są wydawane publiczności na stanowisku Jury.
 3. Degustacja miodów konkursowych odbywa się na stoiskach pszczelarzy.
 4. Po degustacji miodów konkursowych oceniający wpisuje na kuponie numer którym był oznaczony wytypowany miód i wrzuca do  zapieczętowanej puszki na stanowisku Jury.
 5. Konkurs odbywa się w dniach 27 sierpnia 2016 roku w godz. 12.00 – 16.00 praz 28 sierpnia 2016 roku w godz. 11.00 – 13.30
 6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 28 sierpnia 2016 roku ok. godz. 15.30

REGULAMIN KONKURSU NA NAJSMACZNIEJSZY MIÓD W OCENIE JURY
XVII Biesiady Miodowej w Kurowie

 1. W konkursie biorą udział miody zgłoszone przez pszczelarzy będące w sprzedaży podczas biesiady.
 2. Każdy pszczelarz może wystawić do konkursu jeden miód (1 słoik).
 3. Oceny miodów dokonuje jury w składzie przewodniczący oraz 5-10 członków (zaproszeni goście).
 4. Konkurs odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2016 roku
 5. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 28 sierpnia 2016 roku ok. godz. 15.30

 • 30 czerwca 2016

  Serdecznie zapraszamy gospodarstwa pszczelarskie do przesyłania karty zgłoszenia pisemnie, faxem lub za pomocą poczty elektronicznej...

  więcej »

Projekt graficzny pcholewa.com, wykonanie Daniel Nowacki