INFORMACJE DLA GOSPODARSTW

Serdecznie zapraszamy gospodarstwa pszczelarskie oraz wystawców do przesyłania karty zgłoszenia pisemnie, faxem lub za pomocą poczty elektronicznej do końca 31 lipca 2017 oraz wniesienie opłaty za uczestnictwo w imprezie do dnia 18 sierpnia 2017 r.


  • 26 czerwca 2018

    Serdecznie zapraszamy gospodarstwa pszczelarskie do przesyłania karty zgłoszenia pisemnie, faxem lub za pomocą poczty elektronicznej...

    więcej »

Projekt graficzny pcholewa.com, wykonanie Daniel Nowacki